Xiaomi मिजिया लाइट MJWXCQ03DY

१३१९ € के लिए Xiaomi Mijia लाइट MJWXCQ03DY वैक्यूम क्लीनर

Xiaomi Mijia Lite MJWXCQ03DY वैक्यूम क्लीनर कम शोर 220W मोटर, 17000Pa सक्शन पावर, 2 सक्शन मोड, सिस्टम ...

XiaomiToday.it
प्रतीक चिन्ह